בניית אתריםאורן וסרשפרונג

תקופות וסגנונות בנייה

אדריכלות בירושלים – שכונות ובנייני ציבור יהודיים מחוץ לחומות 1914–1860

תוכן הספר:

הספר עוסק בשכונות היהודיות המסורתיות שנבנו בין השנים 1914-1860, כדוגמת מאה שערים, בתי אונגרין, נחלת שבעה ושכונת הבוכרים, אשר היתה להן השפעה מכרעת בקביעת המבנה השכונתי של ירושלים שמחוץ לחומות. כן מוצגים בספר בנייני ציבור יהודיים, כגון "הישיבה הגדולה" במאה שערים, בית־החולים שערי צדק (הישן), בית־הספר כי"ח אליאנס ברחוב יפו ובית־ספר למל ברחוב ישעיהו. המאפיינים הארכיטקטוניים־פיזיים של צורות התכנון והבנייה השונות מוצגים על רקע המצב הפוליטי, הדתי, האתנוגרפי, הכלכלי, הטכנולוגי והחברתי־אנושי שהיה באותה תקופה. ומצוינות השפעות סגנונות בנייה מקומיים וזרים על אדריכלות השכונות. הספר כולל שני מסלולי סיור ובהם בניינים בעלי עניין היסטורי, ארכיטקטוני, אתנוגרפי, דתי, משפחתי־אנושי וסיפורי. המסלול האחד עובר לאורך סמטאות השכונות מאה שערים, בתי אונגרין ובתי נייטין ולאורכו 49 בניינים; במסלול השני, ברחובות שכונת הבוכרים, 27 בניינים נוספים.

 

לפרטים נוספים
Jerusalem Architecture: Periods and Styles. The Jewish Quarters and Public Buildings Outside the Old City Walls 1860-1914

תוכן הספר:

Preface: Teddy Kollek, Mayor of Jerusalem
Chapter 1: The Jewish Quarters – Principles of Planning and Architecture
Chapter 2: The Most Typical Quarters – Me'a She'arim, Batei Ungarn and Batei Neitin
Chapter 3: Other Typical Quarters
Chapter 4: Exceptional Quarters – the Bukharan Quarter and Zichron Moshe
Chapter 5: Important Jewish Public Buildings Outside the Neighborhoods
Modern Architecture: 1948-1993 – From the International to the Neo-Oriental Style

Glossary
List of Plans
Bibliography and List of Sources
Index
לפרטים נוספים
אדריכלות בירושלים - הבנייה הערבית מחוץ לחומות

תוכן הספר:

הספר סוקר את מאפייני הבנייה הערבית המוסלמית והנוצרית כאחד – מן הבנייה הכפרית בשולי העיר ועד הבנייה העירונית בשלהי התקופה העות'מאנית, דרך תקופת המנדט ועד ימינו. הספר כולל סקירה מקיפה של הגורמים הפוליטיים, החברתיים, הדתיים, האתנוגרפיים, הכלכליים והטכנולוגיים שהשפיעו על צורות התכנון, העיצוב והבנייה והשפעתם של סגנונות בנייה מקומיים וזרים. כן כלולים בספר כמה מסלולי סיור ארכיטקטוניים־היסטוריים המאפשרים למסייר ברגל, או ל"מטייל בכורסה" ללמוד בשיטתיות את צורת הבנייה בשכונות הערביות, מהתכנון הכולל ועד לפרטים ארכיטקטוניים קטנים, וכן להכיר את תולדות המשפחות שבנו את הבתים.

 

לפרטים נוספים
אדריכלות בירושלים - הבנייה האירופית־נוצרית מחוץ לחומות, 1855–1918

תוכן הספר:

הספר סוקר את מפעלי הבנייה הגדולים של מעצמות אירופה – גרמניה, רוסיה, צרפת, ובריטניה – ומדינות אחרות מאז אמצע המאה ה־19 ועד לסוף מלחמת העולם הראשונה. נוסף להיבטים הארכיטקטוניים־פיזיים, מתוארים בספר הגורמים הפוליטיים, דתיים, חברתיים, אתנוגרפיים, כלכליים וטכנולוגיים שהשפיעו על צורות התכנון והבנייה.

שני מסלולי סיור ארכיטקטוניים־היסטוריים מאפשרים למסייר ברגל או ל"מטייל בכורסה" להכיר וללמוד בצורה שיטתית את הבנייה האירופית־נוצרית והשפעתה בקביעת דמותה הפיזית של ירושלים, למן התכנון הכולל של מתחמים גדולים וכלה בבניינים בודדים. המסלול האחד עובר בתחומי המושבה הגרמנית (הטמפלרית), והמסלול השני באזור חצי־הסהר המקיף את העיר העתיקה מצפון־מערב, כולל ציר הרחובות הנביאים ויפו, שלאורכו נבנו מבנים נוצריים רבים.

 

לפרטים נוספים
אדריכלות בירושלים - הבנייה בתקופת המנדט הבריטי

תוכן הספר:

למבני הציבור שהקים השלטון הבריטי, לבנייני "המדינה שבדרך", לשכונות הגנים היהודיות ולשכונות הרווחה הערביות שנבנו בתקופת המנדט נודעה חשיבות רבה בקביעת האופי המודרני של ירושלים מחוץ לחומות. לצד המאפיינים הארכיטקטוניים־סביבתיים של מבנים אלו נסקרים בספר ההיבטים הפוליטיים, הלאומיים, החברתיים, האתנוגרפיים, הכלכליים והטכנולוגיים של צורות הבנייה באותה עת. תקופת המנדט מאופיינת בסוגי בנייה מתקדמים שהושפעו בעת ובעונה אחת מסגנונות חדשניים שהיו נפוצים באותה עת בעולם המערבי ומצורות בנייה מסורתיות שהיו מקובלות בירושלים זה דורות.

שני מסלולי הסיור בספר, הכוללים יחד 75 בניינים בעלי עניין ארכיטקטוני־היסטורי־משפחתי־אנושי וגם סיפורי, מאפשרים למסייר ברגל ו/או ל"מטייל בכורסה" ללמוד באורח שיטתי את מאפייני הבנייה בשלושים שנות המנדט. מסלול אחד כולל 39 בניינים לאורך רחובות מרכז העיר; המסלול השני כולל 36 בניינים בשכונת הגנים רחביה.

 

לפרטים נוספים
אדריכלות בירושלים - הבנייה המודרנית מחוץ לחומות 1948–1990

תוכן הספר:

הספר סוקר את מאפייני האדריכלות הירושלמית במשך 42 השנים שחלפו מקום המדינה ועד 1990. בתקופה זו, חסרת תקדים מבחינת תנופת הבנייה והיקפה, שתי חטיבות עיקריות: הראשונה היא תקופת העיר החצויה (1948–1967) ובה שלוש קבוצות עיקריות של מבנים: מבנים המייצגים את הממלכתיות הישראלית המתחדשת, מבני חינוך ותרבות והנצחה לאומיים, ומבני מגורים בשכונות שיכונים ציבוריים שהוקמו כדי לתת קורת גג לעלייה ההמונית של שנות ה־50 וה־60. התקופה השנייה, מאז איחוד העיר ב־1967, עוסקת בעיקר בבניית השכונות ההיקפיות סביב העיר הפנימית, וכן בהתפתחות צורת התכנון והעיצוב של בית הדירות המשותף ובאדריכלות השימור, השיקום וההחייאה של בניינים יחידים ושכונות שלמות. בספר מתוארים סוגי הבנייה והסגנונות השונים שהתגבשו במהלך תקופות אלו, מצורות בנייה שהובאו מארצות שמעבר לים והותאמו לצרכים המקומיים ועד לסגנונות פרי יצירה עצמית־מקורית.

 

לפרטים נוספים
אדריכלות בירושלים - הבנייה בעיר העתיקה

תוכן הספר:

הספר מתאר ומנתח את המרקם האורבני ואת מאפייני אדריכלות העיר העתיקה באמצעות ארבעה חתכים שונים, המשלימים זה את זה. בחתך הראשון, הכרונולוגי־דידקטי, מתוארים המרכיבים הארכיטקטוניים הטיפוסיים והמבנים החשובים שבכל תקופה וסגנון. החתך השני הוא על פי סוגי המבנים, ייעודם ושימושיהם. החתך השלישי מתייחס למרכיבים הצורניים של המרקם האורבני, ואילו החתך הרביעי, העוסק בתחום הגאוגרפי־אזורי, כולל שלושה מסלולי סיור ארכיטקטוניים המאפשרים למסייר ברגל ו/או ל"מטייל בכורסה" להכיר וללמוד בצורה שיטתית את מבנה הרבעים, הסמטאות והבניינים שבעיר העתיקה.

 

לפרטים נוספים
ירושלים – שכונות ובתים, תקופות וסגנונות

תוכן הספר:

ספר זה הוא תמצית של ששת הכרכים שבסדרה "אדריכלות בירושלים – תקופות וסגנונות". הוא ממחיש את ערכיה הפיזיים של ירושלים, בין החומות ומחוצה להן, כמוזיאון חי של צורות בנייה שונות ומעניינות, עדות חיה לאורחות חיים, לטכנולוגיות בנייה ולסגנונות תרבות למיניהם. ב־3000 השנים שחלפו מאז נוסדה העיר התגבש בה מרקם אורבני מיוחד, פרי תקופות בנייה שונות, ואשר בו כל אחת משלוש הדתות המונותאיסטיות הגדולות, וכן בני לאומים ועדות שונים, נטלו חלק נכבד. יהודים, מוסלמים ונוצרים, בני ארצות שונות – למן אנגליה במערב ועד לארמניה במזרח – הטביעו בעיר חותם פיזי. כל קבוצה הוסיפה נדבך מעניין ומיוחד מתרבותה ומסגנון הבנייה שלה; כך קיבלה העיר צביון קוסמופוליטי ואוניברסלי. הסופר חיים באר, בפרק הפתיחה של הספר, חושף את נשמת החיים מאחורי האבנים הדוממות של ירושלים.
הספר יצא לאור בהוצאות זרות באנגלית, בגרמנית, בצרפתית ובאיטלקית.

 

לפרטים נוספים
Jerusalem Architecture

תוכן הספר:

ספר זה מהווה תקציר באנגלית של ששת הכרכים בסדרה "אדריכלות בירושלים – תקופות וסגנונות" שיצאו לאור בשפה העברית בהוצאת "כתר" ומכון ירושלים לחקר ישראל בין השנים 1983–1993. הספר תורגם לעברית וראה אור תחת הכותרת "ירושלים – שכונות ובתים, תקופות וסגנונות" בהוצאת "כתר" ומכון ירושלים לחקר ישראל בשנת 1996.

 

לפרטים נוספים
Jérusalem – Trois mille ans d'architecture

תוכן הספר:

זהה למהדורה האנגלית של הספר "Jerusalem Architecture"

 

לפרטים נוספים
Gerusalemme, l'architettura

תוכן הספר:

זהה למהדורה האנגלית של הספר "Jerusalem Architecture"

 

לפרטים נוספים
Die Architektur Jerusalems – 3000 Jahre Heilige Stadt

תוכן הספר:

זהה למהדורה האנגלית של הספר "Jerusalem Architecture"

 

לפרטים נוספים
ירושלים – מבט ארכיטקטוני מדריך טיולים בשכונות ובתים

תוכן הספר:

הספר מנחה את הקוראים בשכונותיה של ירושלים ובמיוחדים שברחובותיה ובתיה מנקודת מבט אדריכלית. במדריך 19 סיורים, המקיפים יותר מ־400 אתרים בירושלים – בין החומות ומחוצה להן. הספר מנווט את המטיילים בשכונותיה וברחובותיה של העיר, בהתמקדו בהיבטים תכנוניים, עיצוביים, אסתטיים, סביבתיים, אתנוגרפיים, כלכליים, חברתיים ופוליטיים.

 

לפרטים נוספים
פתחים בירושלים: שערים, דלתות, חלונות וסורגים

תוכן הספר:

הספר ממחיש באמצעות מאות איורים את אחד המרכיבים העיצוביים הבולטים והמעניינים ביותר בחזות האדריכלית של ירושלים. פתחי בתים, שערים, כניסות, דלתות, חלונות וסורגים משקפים, יותר מכל מרכיב אחר באדריכלות, את רוח התקופה ואת סגנון הבנייה. צורת הפתחים ודגמיהם השונים משמשים סימני זיהוי אתניים־דתיים לאומיים ובאמצעותם ניתן להבדיל בין בנייה יהודית, לערבית ולנוצרית.

 

לפרטים נוספים

© כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר