בניית אתריםאורן וסרשפרונג

מתחם הרכבת – ירושלים

סקר ארכיטקטוני־היסטורי והמלצות שימור
הוצאה/שנה: מינהל מקרקעי ישראל והרשות לפיתוח ירושלים, 2003
מס' עמודים/איורים: 48 עמודים הכוללים איורים

65-165-465-2

תוכן החוברת:

החוברת כוללת סקר ארכיטקטוני והיסטורי של מתחם הרכבת בדרום ירושלים, המיועד לפיתוח ובנייה חדשה, וכן המלצות מפורטות לגבי השימור והשיקום של הבניינים ההיסטוריים. המלצות שימור אלו, שאומצו בידי מחלקת מהנדס העיר, היו בין העקרונות שהנחו את מתכנני המתחם הנמצא כיום בשלבי שיפוץ ושיקום מתקדמים.

 

פרקי החוברת:

פרק 1: תחומי הסקר הארכיטקטוני־היסטורי ומסקנות כלליות
פרק 2: ריכוז המלצות השימור
פרק 3: שימור ושיקום הבניין המקורי של תחנת הרכבת והקמת "גן חצר הרכבת"
פרק 4: שימור ושיקום בניין המדפיס הממשלתי
פרק 5: שימור ושיקום מקבץ מבנים במתחם המכללה הטכנולוגית "עתיד־בירן"

* מקורות וביבליוגרפיה

 

65-3


© כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר