בניית אתריםאורן וסרשפרונג

מתחם מלון פאלאס ובניין המכס

רחוב אגרון ופינת רחוב דוד המלך
הוצאה/שנה: הוכן בעבור החשב הכללי, משרד האוצר, מינהל מקרקעי ישראל, משרד התיירות, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים, ירושלים, 1999
מס' עמודים/איורים: 61 עמודים הכוללים איורים
63-1

64-364-264-1

תוכן החוברת:

בשל המצב הכלכלי והביטחוני הרעוע, והשפל המתמשך בענף התיירות, לא הצליחה הממשלה לשווק את התכנית משנת 1981. בשנת 1990 יזמו משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים ועירוניים הכנת תכנית סטטוטורית חדשה ומעודכנת למתחם מלון "פאלאס" ולשטח בניין המכס (לשעבר) הסמוך. תכנית זו, שהוכנה אף היא  בידי דוד קרויאנקר ואושרה בשנת 1999, הייתה בסיס לפתיחת מכרז בינלאומי, ביוזמת משרד האוצר, למכירת שני הבניינים ולפיתוח המתחם. זכתה במכרז חברת המלונות "הייאט". כעבור זמן היא מכרה את זכויותיה לאיש העסקים והיזם פאול רייכמן מקנדה.

 


מלבד תשריטי תכנית בניין הערים ונספחי הבינוי, החוברת מציגה את תקנון התכנית שאושרה בשנת 1999 וגם את הרקע ההיסטורי־אדריכלי של המתחם. על בסיס עקרונות תכנית זו הכין אדריכל יהודה פייגין תכניות אדריכליות מפורטות לשימור ולשיקום בניין מלון "פאלאס" ההיסטורי, כולל הקמת אגף אחורי חדש ותכנית לבניין דירות יוקרתי בשטח בניין המכס לשעבר.

פרקי החוברת:

פרק א: הרעיון הכללי – הסבת מבנים היסטוריים לבתי מלון
פרק ב: מיקום המתחם במרקם האורבני
פרק ג: בניין מלון פאלאס וייחודו הארכיטקטוני
פרק ד: מלון פאר יוקרתי בסוף שנות ה־20 ובתחילת שנות ה־30
פרק ה: עקרונות התכנית המוצעת – שימור, שיקום ובנייה חדשה
פרק ו: תכנית בניין ערים 2993א'

 © כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר