בניית אתריםאורן וסרשפרונג

סנט ג'והן – תכנית רעיונית להחייאת המתחם: שימור, שיפוץ ובנייה חדשה ותכנית שחזור הרכבל להר ציון

הוצאה/שנה: המחלקה לתכנון העיר בעיריית ירושלים, ירושלים, 1978
מס' עמודים/איורים: 66 עמודים הכוללים איורים; תקציר באנגלית וכיתובים בעברית ובאנגלית
56-03

56-0656-02

תוכן החוברת:

תכנית רעיונית שהמליצה לשמר, לשקם ולשפץ את מבני בית־החולים לעיניים לשעבר סנט ג'והן, שנבנה בדרך חברון בשלבים, מסוף המאה ה־19 ועד שנות ה־30 של המאה שעברה, כולל מתן היתר לתוספת בנייה מוגבלת. הוצע שהאגפים החדשים שייבנו כהמשך לבניינים ההיסטוריים יעוצבו בהתאם לקנה המידה של הבניינים המקוריים ובגובה שלא יעלה על מפלס דרך חברון. כן נקבע בתנאי התכנית כי עבודות השיפוץ יכללו הקמת מוזיאון זוטא, שבו תשוחזר מערכת הרכבל שהותקנה בבניין בשנת 1948 כדי להעביר ציוד ופצועים בקרונית פלדה משוריינת. הקרונית נעה על כבל פלדה מתוח מעל גיא בן־הינום, בין בניין בית־החולים לעמדת ה"הגנה" על הר ציון, שהיה בשליטת כוחותינו. האדריכלים מואיז בן־בונן ונחום מלצר עיבדו את התכנית הרעיונית לתכנית אדריכלית מפורטת, שביצועה הושלם בשנת 1986 עם חנוכת מלון "הר ציון".

 

פרקי החוברת:

א. הקדמה
ב. מיקומו של מתחם סנט ג'והן ותיאור מבניו
ג. תולדות מתחם סנט ג'והן
ד. ניתוח המצב הקיים ומסקנות עיקריות
ה. הנחיות התכנון העקרוניות להחייאת המתחם ולשחזור הרכבל וההיסטוריה של בית־החולים
ו. התכנית הרעיונית המוצעת

* ביבליוגרפיה ומקורות

 

 


© כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר