בניית אתריםאורן וסרשפרונג

העתקת מבנה שירותים ציבוריים והסבתו למרכז מבקרים ובית־קפה

 

בשנת 1991 הכין דוד קרויאנקר, בעבור הרשות לפיתוח ירושלים, תכנית מפורטת למיספור ולפירוק אבני מבנה השירותים הציבוריים, מבנה שעוצב בסגנון הבינלאומי ונבנה בשנות ה־30 ברחוב הרב קוק, סמוך לכיכר ציון. הבניין פורק כדי לפנות מקום לבניין המשרדים של חברת "אשדר" שנבנה במקום שנים אחדות מאוחר יותר. חברת "אשדר" הסכימה לממן את הפירוק והאחסון של האבנים ואת הקמת המבנה מחדש במקום אחר בעיר כפי שתקבע עיריית ירושלים. עשרות שנים אחרי הפירוק ולאחר כמה גלגולי תכנון למיקום במקומות שונים, אמור היה המבנה להיבנות מחדש כמרכז מבקרים ובית־קפה על שפת האגם שבמרכז גן הוורדים בקריית הלאום בגבעת רם. את תכנון המתכונת החדשה למבנה הכין דוד קרויאנקר בשיתוף משרד האדריכלים מלצר־איגרא־כהן בעבור הקרן לירושלים במימון קרן וואהל ובתיאום עם הנהלת גן הוורדים. התכנית לא בוצעה.

 

 

52-vradim


© כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר