בניית אתריםאורן וסרשפרונג

הצעה לשילוט בתי "המורשת הבנויה" מרכז ירושלים

הוצאה/שנה: עיריית ירושלים, משרד התיירות והרשות לפיתוח ירושלים, 1993
מס' עמודים/איורים: 110 עמודים הכוללים עשרות איורים
74-1174-12

תוכן החוברת:

בשנת 1993 הכין דוד קרויאנקר לעיריית ירושלים, למשרד התיירות ולרשות לפיתוח ירושלים הצעה מפורטת לשילוט 93 בניינים בעלי ערך/עניין היסטורי, דתי, אתנוגרפי וארכיטקטוני במרכז העיר. ההצעה נבדקה ונדונה בוועדת היגוי מקצועית־ציבורית ובשנת 1994 נבחרו 61 בניינים היסטוריים הראויים לשילוט. בעקבות החלטה זו כתב דוד קרויאנקר טקסט הסבר לכל אחד מהשלטים. שלטי האמייל הכחולים שבראשם הכותרת "בתי המורשת הבנויה" ולוגו מסוגנן בצורת תבליט של רוזטה יצוקה עוצבו בידי משרד הראל מעצבים בשיתוף יעל קלדרון ועופר קוטלר.

 

פרקי החוברת:

1. הרעיון הכללי והמצב הקיים
2. פרויקט השילוט הניסויי ובחירת הבניינים
3. עיצוב השילוט
4. ועדת ההיגוי
5. ארגון וניהול תהליך התקנת השלטים
6. שאלות ובעיות המחייבות תשובה ופתרון
7. תיאור מפורט של הבניינים הראויים להיכלל ברשימת בתי מסלול "המורשת הבנויה" במרכז העיר
8. רשימה מרוכזת של הבניינים הראויים להיכלל במסלול "המורשת הבנויה", כולל ציון הבניינים המועדפים בשלב הראשון
נספח: מצב קיים – בניינים שעל חזיתותיהם הותקנו שלטי תיעוד/הנצחה מסוגים שונים

© כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר