בניית אתריםאורן וסרשפרונג

תכניות ועבודות שימור

בהיעדר תקציבים ממשלתיים או עירוניים שנדרשו להצלת בניינים בעלי חשיבות היסטורית ואדריכלית, שעמדו בסכנת הריסה, התבססה מדיניות השימור העירונית בירושלים בשנות ה־ 70 וה־ 80 על העיקרון שיש לעודד שימור ושיקום באמצעות הסבת מבנים לשימושים חדשים. במסגרת מדיניות זו הכין דוד קרויאנקר כמה תכניות שימור ושיקום שבוצעו בפועל וכמה תכניות שימור רעיוניות שהוכנו בעבור המחלקה לתכנון העיר. עקרונות תכניות אלו אומצו בידי אדריכלים אחרים שפעלו מטעם יזמים פרטיים ומוסדיים. התכניות הרעיוניות איפשרו ליזמים השונים לחלץ מהמיצר פרויקטים שנויים במחלוקת, שנתקעו בסבך הביורוקרטיה התכנונית־עירונית, ולהאיץ את אישורם בוועדות התכנון הסטטוטוריות.
© כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר