בניית אתריםאורן וסרשפרונג

ירושלים – תכנית מתאר 2000 שימור המורשת הבנויה

סקר מצב קיים, מסקנות והמלצות ראשוניות
הוצאה/שנה: צוות תכנית מתאר 2000, אפריל 2002
מס' עמודים/איורים: 45 עמודים הכוללים איורים

22-04b

תוכן החוברת:

בשנת 2001 התמנה דוד קרויאנקר לאחראי על תחום השימור בצוות תכנון שבראשו המתכנן משה כהן, שהתבקש על ידי עיריית ירושלים לרכז את הכנת תכנית מתאר חדשה לירושלים. החוברת שהכין קרויאנקר כוללת סקר מפורט של מצב תכניות השימור שהיו קיימות עד אותה עת בירושלים, והמלצות ראשוניות לתכניות שימור עתידיות. חלק מהמלצות אלו נכלל במסמך הסופי של תכנית מתאר 2000.

 

פרקי החוברת:

הקדמה
פרק ראשון: מרכיב השימור בתכניות מתקופת המנדט 1918–1948
פרק שני: מרכיב השימור בתכניות מאז הקמת המדינה ב־1948 ועד איחוד העיר ב־1967
פרק שלישי: מרכיב השימור בתכניות מאז 1967 ועד היום
פרק רביעי: ניתוח תכניות העבר – הישגים, מישגים, הפקת לקחים ומסקנות
פרק חמישי: מה ראוי לדיון והתייחסות בהקשר לסוגיית השימור האיכויות ההיסטוריות־ארכיטקטוניות הייחודיות של ירושלים
פרק שישי: אמות מידה להערכת שכונות, מתחמים ובניינים לצורך קביעת סוגי השימור השונים
פרק שביעי: ה"אני מאמין" – העקרונות שינחו את הכנת תכנית השימור
פרק שמיני: המלצות ראשוניות
סיכום     מגבלות, אילוצים, בעיות ואתגרי תכנון

 

 


© כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר