בניית אתריםאורן וסרשפרונג

תכניות שימור כלל־עירוניות

התחדשות וציפוף מרכז העיר ירושלים, שימור המורשת הבנויה

תוכן החוברת:

בשנת 2000 התמנה דוד קרויאנקר לאחראי על תחום השימור בצוות תכנון שבראשו אדריכל אריה קוץ. הרשות לפיתוח ירושלים ביקשה מן הצוות להכין תכנית מתאר להתחדשות ולציפוף מרכז העיר. החוברת שהכין קרויאנקר כוללת סקירה וניתוח היסטורי־תכנוני של תכניות השימור שהוכנו בירושלים מאז תחילת תקופת המנדט, והמלצות שימור לגבי תכניות פיתוח עירוניות.

 

לפרטים נוספים
ירושלים – תכנית מתאר 2000 שימור המורשת הבנויה

תוכן החוברת:

בשנת 2001 התמנה דוד קרויאנקר לאחראי על תחום השימור בצוות תכנון שבראשו המתכנן משה כהן, שהתבקש על ידי עיריית ירושלים לרכז את הכנת תכנית מתאר חדשה לירושלים. החוברת שהכין קרויאנקר כוללת סקר מפורט של מצב תכניות השימור שהיו קיימות עד אותה עת בירושלים, והמלצות ראשוניות לתכניות שימור עתידיות. חלק מהמלצות אלו נכלל במסמך הסופי של תכנית מתאר 2000.

 

לפרטים נוספים

© כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר