בניית אתריםאורן וסרשפרונג

רחוב הנביאים – שימור הרחוב ושיפורי התנועה המוצעים בו כחלק מהתכנית הכוללת לתכנון התנועה במרכז ירושלים

הוצאה/שנה: משרד התחבורה , עיריית ירושלים, חברת "מוריה", תכנית אב לתחבורה, ירושלים, 1998
מס' עמודים/איורים: 35 עמודים הכוללים איורים

62-462-3

תוכן החוברת:

החוברת מציגה תכנית שימור שהציע דוד קרויאנקר במסגרת תכנית לשיפור התחבורה הציבורית במרכז ירושלים, אשר גובשה בשלהי המאה ה־20 בידי משרד התחבורה ועיריית ירושלים. אחת המטרות העיקריות של תכנית השיקום וההתחדשות של מרכז העיר, שהוכנה באותה עת, היה הסבת רחוב יפו למדרחוב והעתקת התחבורה הפרטית לרחוב הנביאים. תכנית השימור נועדה לאפשר לבצע את השיפורים התנועתיים־תחבורתיים שהתחייבו מתכנית התחבורה, מבלי לפגוע באופי הייחודי של רחוב הנביאים ובערכים ההיסטוריים והארכיטקטוניים של הבניינים לאורכו. התכנית לא בוצעה עד כה.

 

פרקי החוברת:

הקדמה: מטרת התכנית, עקרונותיה ויתרונותיה
פרק ראשון: רחוב הנביאים כחלק מתכנית התחבורה במרכז ירושלים
פרק שני: שימור הבניינים ברחוב הנביאים
פרק שלישי: התכנית המפורטת של שיפורי התנועה ושימור הבניינים שבין רחוב הרב קוק ורחוב שבטי ישראל

 

 


© כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר