בניית אתריםאורן וסרשפרונג

שימור ושיפוץ בניין ספריית בני ברית

רחוב בני ברית, שכונת החבשים
49-3

בשנת 1978 הכין דוד קרויאנקר למען הקרן לירושלים תכנית לשימור ולשיקום בניין ספריית בני ברית, שנבנה בשנת 1902 ברחוב בני ברית שבשכונת החבשים. החשיבות ההיסטורית של הבניין נובעת מכך ש"הספרייה הלאומית" שכנה בין כתליו משנת 1920 ועד שעברה למשכנה החדש בהר הצופים בשנת 1930. במקביל לביצוע עבודות השיפוץ תכנן דוד קרויאנקר הקמת אגף נוסף, סביב חצר פנימית, שנועד לשמש המרכז העולמי של ארגון בני ברית. מסיבות תקציביות לא יצאה התכנית אל הפועל.

 

49-4

 

 


© כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר