בניית אתריםאורן וסרשפרונג

Jérusalem – Trois mille ans d'architecture

Préface de Teddy Kollek
הוצאה/שנה: Menges, Paris, 1994
מס' עמודים/איורים:
210 pages, including app.700 illustrations

מסת"ב: 2-8562-0359-0
09-04

תוכן הספר:

זהה למהדורה האנגלית של הספר "Jerusalem Architecture"

 

פרקי הספר:

Préface – Teddy Kollek
Trois mille ans d’histoire et développement urbain – Ralph Mandel
La Vieille Ville: structure et tissu urbains – Une architecture dense et introvertie
Jérusalem de l’an 1000 Av. J.-C. à l’empire ottoman – Une étude par les vestiges
La Vieille Ville à l’époque moderne – Conservation et reconstructionconstructions juive, arabe et chrétienne de la nouvelle cité – Une architecture ethnique
Construire la Nouvelle Jérusalem: Le Mandat Britannique – L’Émergence de nouveaux styles et techniques d’architecture
Architecture Moderne: 1948-1993 – Du style international au style néo-oriental
Épilogue – La pierre: l’élément unificateur
Bibliographie
Glossaire
Index
Chronologie
Remerciements

© כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר