בניית אתריםאורן וסרשפרונג

אדריכלות בירושלים - הבנייה בתקופת המנדט הבריטי

הוצאה/שנה: בית הוצאה "כתר" ומכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים, 1989
מס' עמודים/איורים: 487 עמודים הכוללים מאות איורים
מס' קטלוגי: 537777
05-0105-0305-04

05-08

05-02

תוכן הספר:

למבני הציבור שהקים השלטון הבריטי, לבנייני "המדינה שבדרך", לשכונות הגנים היהודיות ולשכונות הרווחה הערביות שנבנו בתקופת המנדט נודעה חשיבות רבה בקביעת האופי המודרני של ירושלים מחוץ לחומות. לצד המאפיינים הארכיטקטוניים־סביבתיים של מבנים אלו נסקרים בספר ההיבטים הפוליטיים, הלאומיים, החברתיים, האתנוגרפיים, הכלכליים והטכנולוגיים של צורות הבנייה באותה עת. תקופת המנדט מאופיינת בסוגי בנייה מתקדמים שהושפעו בעת ובעונה אחת מסגנונות חדשניים שהיו נפוצים באותה עת בעולם המערבי ומצורות בנייה מסורתיות שהיו מקובלות בירושלים זה דורות.

שני מסלולי הסיור בספר, הכוללים יחד 75 בניינים בעלי עניין ארכיטקטוני־היסטורי־משפחתי־אנושי וגם סיפורי, מאפשרים למסייר ברגל ו/או ל"מטייל בכורסה" ללמוד באורח שיטתי את מאפייני הבנייה בשלושים שנות המנדט. מסלול אחד כולל 39 בניינים לאורך רחובות מרכז העיר; המסלול השני כולל 36 בניינים בשכונת הגנים רחביה.

 

פרקי הספר:

הקדמה: ראש העיר, טדי קולק
מבוא: דוד קרויאנקר
פרק ראשון: התפתחות העיר 1918–1948
פרק שני: התכנון העירוני הכולל
פרק שלישי: הסגנונות הארכיטקטוניים העיקריים
פרק רביעי: טכנולוגיות וחומרי בנייה חדשים וארגון ביצוע הבנייה
פרק חמישי: סוגי בניינים חדשים
פרק שישי: הבנייה במרכז העיר (כולל מסלול סיור ארכיטקטוני־היסטורי)

פרק שביעי: שכונות הגנים היהודיות (כולל מסלול סיור ארכיטקטוני־היסטורי בשכונת רחביה א'־ב')
פרק שמיני: שכונות מגורים אחרות
פרק תשיעי: תכניות שימור
פרק עשירי: מתכננים ואדריכלים

* סיכום
* מילון למונחים תכנוניים וארכיטקטוניים, ולמושגים אחרים
* ביבליוגרפיה נבחרת
* רשימת מפות
* מפתח

ביקורת:

"מפעלו הגדול של קרויאנקר, שהחל בראשית שנות השמונים, עומד בלוח זמנים צפוף, מבלי שדבר זה גורע מאיכות הספרים ובכך, דומני, הוא כמעט יחיד בקריית ספר שלנו... כן גם הפעם מצליח קרויאנקר 'להחזיר נשמה' לבתי האבן בעיר, לספר את קורותיהם ולפקוח את עינינו..."


מיכאל ששר, "ירושלים של חיים ואבנים", הצופה, 1 באוגוסט 1989

 

36-02

 © כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר