בניית אתריםאורן וסרשפרונג

ירושלים - משכן הכנסת בבניין פרומין 1950–1966

הנצחה ותיעוד
הוצאה/שנה: חברת משכן הכנסת הישנה בע"מ, הרשות לפיתוח ירושלים, 2003
מס' עמודים/איורים: 78 עמודים הכוללים איורים
27-0127-0327-03a

פרקי החוברת:

תולדות בניין פרומין ברחוב המלך ג'ורג' במרכז ירושלים, ששכנה בו כנסת ישראל בשנים 1950–1966; חוות דעת בדבר צורת שחזור אולם המליאה המקורי של הכנסת; פרוגרמה לתצוגת־קבע בחלל אולם הכניסה הראשי של הבניין.

 

פרקי החוברת:

הקדמה
פרק ראשון: חוות דעת והמלצות להנצחה ולתיעוד תולדות משכן הכנסת בבניין פרומין ברחוב המלך ג'ורג', ירושלים
פרק שני: התכנית הכוללת לשימור ולשיפוץ הבניין ההיסטורי ולהקמת תצוגת־קבע היסטורית לתיעוד הבניין כמשכן הכנסת בשנים 1950–1966
פרק שלישי: הפרוגרמה של תצוגת־הקבע התיעודית־היסטורית
א. כללי
ב. ציוני דרך היסטוריים בבניינים השונים בתל־אביב ובירושלים שהכנסת שכנה בהם מאז ההכרזה על הקמת מדינת ישאל (14 במאי 1948) ועד שעברה למשכנה בבניין פרומין (13 במרס 1950)
ג. אירועים מרכזיים בתולדות הכנסת בתקופת משכנה בבניין פרומין (13 במרס 1950 עד 30 באוגוסט 1966)

* מקורות וביבליוגרפיה

© כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר