בניית אתריםאורן וסרשפרונג

ירושלים – הרכבת הקלה. תוואי הקו הראשון – מאפייני תחנות הנוסעים

נושא ותוכן הצעה ראשונית
הוצאה/שנה: עיריית ירושלים, תכנית אב לתחבורה, ומשרד התחבורה, 2004
מס' עמודים/איורים: 36 עמודים הכוללים איורים
39-05

39-01

תוכן החוברת:

בשנת 2004 החליטה הנהלת הרכבת הקלה לבדוק אפשרות שלכל אחת מ־23 תחנות הנוסעים לאורך הקו הראשון יינתן ביטוי נושאי הקשור באתר מסוים (בעל חשיבות היסטורית, דתית, ארכיטקטונית או אתנוגרפית). הוצע שהביטוי הנושאי האמור יוצג בצורה בולטת על לוח שיעוצב כחלק אינטגרלי ממבנה התחנה ולוח זה ישא הסבר קצר, בעברית, בערבית ובאנגלית, בתוספת איור. מטרת התכנית לסייע לכך שתוואי הרכבת הקלה יהיה גם מסלול תיירותי על ידי הדגשת חשיבות האתרים העיקריים שלאורכו. בהמשך להחלטה זו התבקש דוד קרויאנקר להגיש הצעה מפורטת לנושאים שיאפיינו את כל אחת מתחנות הנוסעים לאורך הקו הראשון.

 

תוכן החוברת:

פרק 1: כללי, תחנות הנוסעים – נושא ותוכן
פרק 2: מאפיינים אורבניים־היסטוריים של תוואי הקו הראשון
פרק 3: נושא ותוכן כל תחנה ותחנה לאורך תוואי הקו הראשון

* ביבליוגרפיה ומקורות

 

39-04

 


© כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר