בניית אתריםאורן וסרשפרונג

אדריכלות המדינה שבדרך בראי יצירתם של הקר וילין

הוצאה/שנה: "כתר" הוצאה לאור, ירושלים, 2006
מס' עמודים/איורים: 260 עמודים הכוללים מאות איורים
מס' קטלוגי: 89000 מסת"ב: 965-07-1440-5
16-0116-0316-02

תוכן הספר:

עבודת מחקר זו מציגה את תולדות חייהם ופרי מפעלם הארכיטקטוני של האדריכלים־מהנדסים אליעזר ילין ווילהלם הקר, שנטלו חלק חשוב בהתגבשותה של האדריכלות הארץ־ישראלית בשנות ה־20 וה־30. משרד הקר־ילין היה פעיל בתהליך המואץ שהתחולל בארץ־ישראל באותה עת; מכיבוש אדמות הטרשים השוממות בירושלים ותכנון שכונת הגנים רחביה ב', דרך בנייה עירונית בורגנית בתל־אביב ועד להקמת יישוב כפרי־חלוצי ומגדל מים בביצות הטובעניות שלימים הפכו לעיר הרצליה. הספר חושף גם סיפורי בתים במקומות אחרים בארץ, המוכרים אך למעטים, וכן רעיונות תכנוניים שלא הגיעו לכלל מימוש. הספר יצא לאור ביוזמת צאצאי משפחת ילין לזכר שושנה ישראלי, בתם של הצ'לנית תלמה ילין והאדריכל אליעזר ילין.

 

פרקי הספר:

מבוא
הקדמה: אליעזר ילין – האדם והאב, מאת יהודית ילין
פרק ראשון: רקע היסטורי – שנות המנדט ו"המדינה שבדרך"
פרק שני: פרטים ביוגרפיים
פרק שלישי: הפעילות ההנדסית במלחמת העולם הראשונה
פרק רביעי: משרד הקר־ילין, 1920–1945
פרק חמישי: מקורות השפעה ומאפיינים ארכיטקטוניים
פרק שישי: תרומתם של ילין והקר לתכנון שכונות הגנים בירושלים
פרק שביעי: פרויקטים שנבנו בירושלים ובסביבותיה
פרק שמיני: הצעות תכנון בירושלים שלא בוצעו
פרק תשיעי: פרויקטים שונים שנבנו ברחבי הארץ
פרק עשירי: הצעות תכנון ברחבי הארץ שלא בוצעו
פרק אחד־עשר: בתי הקר־ילין כיום – שחיקה, הרס ושימור
אחרית דבר

* רשימת התכניות והפרויקטים של הקר־ילין 1914–1945
* ביבליוגרפיה ומקורות
* מפתח

ביקורות:

"אני מודה על ההזדמנות שניתנה לי להיחשף שוב לאדריכלות המופלאה של האדריכלים אליעזר ילין ווילהלם הקר, באמצעות ספרו של דוד קרויאנקר, שכמו בספריו החשובים האחרים תמיד דואג להזכיר לנו את מה שאסור לשכוח."

 

נילי פורטוגלי, הארץ, מוסף ספרים, 22 בספטמבר 2006

“The handsome volume contains numerous illustrations – personal photos, buildings (then and now) and design plans. As in all his books, Kroyanker skillfully researched not only architecture and planning, but also culture, social issues, economics, ethnography and personal stories, and synthesizes the information in a flowing, readable style."


Reuven Rosenheimer, “City Pioneers” in “In Jerusalem”
(Local Jerusalem Post Supplement), March 7, 2006


"קריאת הספר הייתה לדידי חוויה מרגשת... קיבלתי הרגשת סיפוק מהדרך המכובדת שבה מעניק הספר חסד של אמת לזכרם של ילין והקר, ולא רק בתחום התרומה התכנונית אדריכלית אלא גם על מרחב פעילותם החברתית והתרבותית."


פרופ' משה ברוור, המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת תל־אביב, מכתב מיום 12 במרס 2006


© כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר