בניית אתריםאורן וסרשפרונג

הרצאות וסיורים

את הידע המחקרי והניסיון המעשי שצבר במהלך ארבעים שנה, מאז 1969, העביר דוד קרויאנקר לציבור הרחב לא רק באמצעות מחקריו וספריו, אלא גם בהרצאות וסיורים מודרכים בשכונות ירושלים. ההרצאות בעברית ובאנגלית ניתנו במוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל; במסע בין אוניברסיטאות ובתי־ספר לאדריכלות בארה"ב (1995), באקדמיה "בצלאל" (1992), ובמסגרות אחרות, ביניהן בית שמואל, יד יצחק בן־צבי, מכון אבשלום, מכון גיתה, מכון ירושלים לחקר ישראל, מרכז אבי חי ומשכנות שאננים.

ההרצאות בעברית ובאנגלית מלוות במצגות מאירות עיניים, המקנות לאוהבי ירושלים ידע בתחומים רבים ומגוונים, ומשקפות את הקסם האורבני־ארכיטקטוני של העיר על היבטיה ההיסטוריים, פוליטיים, חברתיים וכלכליים. בהרצאות מומחשת תרומתם של בני הלאומים והקהילות האתניות השונות שהטביעו חותם על מבנה העיר, המחלוקות והמאבקים התכנוניים, תהליכי תכנון ופיתוח, יופי ואסתטיקה מול הזנחה וניוון סביבתי וגם פרשיות עלומות וסיפורים אנושיים המסתתרים מאחורי חזיתות האבן של רבים מבתי העיר.

להלן רשימה חלקית של הרצאות:

 • סוד קסמה וייחודה הפיזי־ארכיטקטוני של ירושלים
 • קוסמופוליטיות ופלורליזם בראי האדריכלות הירושלמית
 • האדריכלות הקוסמופוליטית של ירושלים – מבני ציבור משלהי המאה ה־19 ועד תום תקופת המנדט
 • השכונות היהודיות המסורתיות מחוץ לחומות – מימין משה ועד מאה שערים ושכונת הבוכרים
 • אירופה בירושלים – הבנייה הנוצרית־אירופית
 • הבנייה הערבית והנוצרית־אירופית – מליפתא וטלביה ועד מגרש הרוסים והמושבה הגרמנית
 • תרומת גרמניה למבנה האורבני־ארכיטקטוני של ירושלים
 • תולדות המושבה הגרמנית בירושלים והתפתחותה
 • האידאולוגיה הציונית בראי האדריכלות הירושלמית
 • אדריכלות הממסד הציוני – ניצחון הסגנון הבינלאומי על הקלסיציזם והנאו־אוריינטליזם
 • ירושלים העתידית בראי חזונם של הרצל ושץ
 • הבנייה המודרנית – מתקופת המנדט ועד ימינו
 • תרומת הבריטים לבניין ירושלים ושימורה
 • ירושלים המנדטורית בצל צלב הקרס
 • 40 שנות שימור, פיתוח ובניין ירושלים, 1967–2007
 • בעיות שימור ושיקום בנות זמננו – העתיד האורבני־ארכיטקטוני של ירושלים
 • ירושלים – מאבקי שימור והפקת לקחים מניסיון העבר
 • בעיות בשימור המורשת הבנויה בירושלים
 • ירושלים הלא־בנויה, פנטזיות תכנוניות שלא מומשו – מהבית השלישי ועד "שער הזהב" בכניסה לעיר
 • סינימה פרדיסו הירושלמי – תולדות קולנוע "סמדר" בראי התפתחות המושבה הגרמנית
 • Jerusalem's Built Heritage: Historical Architectural Continuity
 • Germany and Jerusalem – The German Impact on Jerusalem's Architecture
 • Jerusalem: German Institutional Buildings 1870–1910
 • Jerusalem: The Local Bauhaus Style of the 1930's
 • Jerusalem's Cosmopolitan Architecture
 • Public Buildings from the end of the 19th Century to the end of the Mandate Period

© כל הזכויות שמורות לדוד קרויאנקר. אין להעתיק, לשכפל או לצלם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכאני, את הצילומים, הרישומים והמפות שבאתר אינטרנט זה ללא אישור בכתב מאת דוד קרויאנקר